CE-Kenmerken

Kuster Yachts

De beschikbare bewijzen van een schip groter dan 12 m. dat gecertificeerd is en voldoet aan CE-eisen zijn:

•Certificaat van overeenstemming uitgegeven door een Notified Body (Nobo);

•Verklaring van overeenstemming;

•Eigenaarshandleiding van het vaartuig;

•Cin-code;

•CE markering van overeenstemming (bouwersplaatje) op een zichtbare plaats vanaf de hoofdstuurstand of kuip

Kuster Yachts | Kelvinstraat 2D | 8861 ND HARLINGEN | Tel. +31 (0)517 391054

© 2015 Kuster Yachts | Links | Realisatie: Think Twice